Monday, March 6, 2017

Brahmasútry

Brahmasútry, Védántasútry - pojednání staroind. myslitele Bádarájany (3. — 4.st ), obsahující výklad panteis-tického učeni védánty. Zhuštěný styl čini text bez komentáře téměř nesrozumitelný. Na rozdílných interpretacích byly později vybudovány odlišné nauky. V.t. Šankara; Rámánudža. Brahms [bráms] Johannes, 1833 — 1897, něm. skladatel, klavírista a dirigent, přítel Dvořákův. Těžiště jeho díla je v hudbě symfonické (4 symfonie, Variace na Haydnovo téma, dva klavírní koncerty, houslový končen, dvojkoncert pro housle a violoncello) a komorní (klavírní kvartety, tria a kvintet, houslové a klavírní sonáty). Význ. je však i jeho tvorba kantátová (Německé rekviem) a písňová (Čtyři vážné zpěvy). Měl vliv i na naše skladatele, např. Nováka, Suka a Vycpálka.

No comments:

Post a Comment